POLVET Healthcare Spółka Jawna

Zamówienia i przetargi

W związku z realizacją projektu pt. „Rozszerzenie działalności Polvet Healthcare poprzez wprowadzenie do praktyki weterynaryjnej nowych usług” firma Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna planuje następujące zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot dostawy

Parametry techniczne

Zestaw konsola wraz z oprzyrządowaniem

Parametry techniczne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pt. Wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych w działalności Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J – suma kontrolna 23e8 70e1 bd38 08fc 610b e4d0 03ed d5c8, strony nr 10-12. Wybrane strony nr 10-12 stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

Mikroskop operacyjny
Tonometr
Zestaw urządzeń ochronnych i pomocniczych
Bieżnia sucha
Zestaw instrumentarium do zabiegów chirurgicznych
Piec do utylizacji tkanek zwierzęcych
Lampa operacyjno-zabiegowa z kolumną sufitową
Unit stomatologiczny
Mikrozestaw narzędzi do zabiegów mikro-osteotomii

 

Oferty prosimy składać w terminie do 18 września 2015, z podaniem wybranego przedmiotu dostawy, ceny netto oraz brutto , terminu realizacji zamówienia oraz danych podmiotu składającego ofertę.

Oferty składać można pisemnie na adres: POLVET Healthcare Teodorowski Spółka Jawna, ul. Powstańców 7, 43-180 Orzesze lub mailem: biuro@polvet.pl

 

Powrót

POLVET Healthcare Spółka Jawna ul. Powstańców 7, 43 – 180 Orzesze woj. śląskie
tel. (32) 757 12 93, tel. (32) 757 12 96, fax. (32) 322 12 23, e-mail: biuro@polvet.pl